Free Web Hosting

Cho mừng bạn đến với website của tập đon chm gi hng đầu Việt Nam.

Hiện nay tn miền duongan12q.tk m chng ta đang sử dụng chỉ l tn miền thay thế, tn miền chnh thức của website hiện giờ l pro12q.uni.cc. Hai tn miền ny tồn tại song song với nhau nhưng khuyến khch cc bạn sử dụng tn miền pro12q.uni.cc hơn v l do t xảy ra sự cố ko vo được trang web.

Vậy mong cc bạn lưu .

 

♥\/ạ ổ ▬ ▬ {▬ổ♥

♥▬ ▬ \/ạ ổ l{▬ổ Đ ▬\/ ♥